Ogólne warunki gwarancji

1. Producent udziela gwarancji na okres 2 lat od dnia zakupu.
2. Podstawę rozpatrywania gwarancji stanowi dowód zakupu towaru.
3. Gwarancja obejmuje wady technologiczne towaru.
4. Producent nie odpowiada za uszkodzenia eksploatacyjne – mechaniczne, bądź powłoki lakierniczej wynikające z niewłaściwej eksploatacji kół, niezgodne z zaleceniami producenta.
5. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku dokonania jakichkolwiek napraw obręczy, jak również zastosowania innych niż oryginalne elementów montażowych (śruby, nakrętki, pierścienie centrujące).
6. Gwarancja nie dotyczy kosztów związanych z wymianą towaru reklamowanego (montaż, demontaż felg).

Warunki eksploatacji

1. Bezpieczna i długotrwała eksploatacja kół ze stopów lekkich wymaga przestrzegania podstawowych zasad zalecanych przez producenta. Stanowią one warunek bezpieczeństwa użytkownika jak i spełnienia wymogów gwarancji.
2. Zaleca się zwiększenie częstotliwości czyszczenia kół w przypadku narażenia ich na sól (warunki zimowe), pył z klocków hamulcowych, czy błoto (piasek).
3. Koła należy czyścić wyłącznie wodą lub neutralnymi detergentami; stosowanie innych środków wiąże się z utratą gwarancji na powierzchnie lakierowane.
4. Alkohol, benzyna czy inne chemiczne rozpuszczalniki, zwłaszcza w dużym stężeniu, mogą spowodować uszkodzenie zewnętrznej warstwy lakieru i zainicjować korozję.
5. Nie należy stosować mycia mechanicznego i używać szczotek rysujących lakier; zaleca się stosowanie gąbek do czyszczenia i mycie ręczne.